Colectare si sortare deseuri

 

Reciclare materiale refolosibile:

  • hartie si cartoane
  • toata gama de matriale plastice
  • doze de aluminiu
  • sticla provenita din industria alimentara

 

Precolectare si colectare selectiva a deseurilor reciclabile si inerte:

  • deseuri reciclabile
  • deseuri din constructii si demolari
  • recipienti de colectare/utilaje pentru compactare

 

Suport reciclare:

Recipienti colectare/ utilaje pentru compactare

  • prese stationare/ verticale/ orizontale, compactare deseuri reciclabile (hartie, carton, PVC, aluminiu).


 

Precolectarea deseurilor se realizeaza selectiv, pe tipuri de deseuri municipale, in recipiente, pungi si saci de plastic de culori diferite, aferente fiecarui tip de deseu sau de amestec de deseuri.
Containerele si recipientele folosite pentru colectarea separata a diferitelor tipuri de materiale continute in deseurile municipale si asimilabile acestora sunt inscriptionate cu denumirea materialelor pentru care sunt destinate si marcate in diverse culori prin vopsire sau aplicare de folie adeziva.
Transportul deseurilor se realizeaza numai cu autovehicule specializate, acoperite si prevazute cu dispozitive de golire automata a recipientelor de colectare, care sa nu permita împrastierea deseurilor sau a prafului, emanarea de noxe sau scurgeri de lichide in timpul transportului.

Utilajele de transport deseuri utilizate de Vodna Ecosal vor fi intretinute corespunzator, benele si containerele spalate si dezinfectate numai in spatiile care sunt dotate cu sisteme de colectare a apelor uzate provenite din spalare.  

Deseurile sunt eliminate la depozite ecologice conforme, construite in baza normelor europene in domeniu.